HOME

 

ZETSURIN GIFU:
SHONANOKA NO WAFUKU NIIZUMA

a.k.a. ZETSURIN GIFU:
SHONANOKA NO WAFUKU NIIDUMA

 

 

 

 

DIRECTOR:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

SCREENWRITER:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

CAST:

SAKURA SAKURADA (SAKURADA SAKURA)
MAMI OGAWA (OGAWA MAMI)
SALMON SAKEYAMA (SAAMON SAKEYAMA)
TAR‘ UCHIYAMA (UCHIYAMA TAROU)
T‘SHI YANAGI (YANAGI TOUSHI)
MASAYOSHI NOGAMI (NOGAMI MASAYOSHI)

 

CINEMATOGRAPHER:

SACHI KAGAMI (KAGAMI SACHI)

 

LIGHTING:

TOMOYUKI NODA (NODA TOMOYUKI)

 

STILL PHOTOGRAPHER:

MASAHIRO FUKUSHIMA (FUKUSHIMA MASAHIRO)

 

ASSISTANT DIRECTOR:

YOSHIKAZU KAT‘ (KATOU YOSHIKAZU)

 

PRODUCTION COMPANY:

FILM HOUSE (FIRUMU HAUSU)

 

JAPANESE DISTRIBUTOR:

XCES FILM (EKUSESU FIRUMU)
[SHIN NIHON EIZ
‘ KABUSHIKI KAISHA (K.K.)]

 

JAPANESE RELEASE DATE:

WEDNESDAY JANUARY 5, 2005

 

OFFICIAL WEBPAGE:

http://www.shinnihoneizo.co.jp/xces/2005/kaisetu/2-a.html

 

 

E-MAIL

THE
GOMORRAHIZER