HOME

 

JOSHIRY‘ NO K‘SHOKU OYAJI:
YANEURA NO NOZOKI-ANA

a.k.a. JOSHIRYOU NO KOUSHOKU OYAJI:
YANEURA NO NOZOKI-ANA

 

 

 

 

DIRECTOR:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

SCREENWRITER:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

CAST:

YURIA MISAKI (MISAKI YURIA)
LEMON HANAZAWA (HANAZAWA REMON)
KEIKO SETO (SETO KEIKO)
SH‘Z‘ SAKAIRI (SAKAIRI SHOUZOU)
SALMON SAKEYAMA (SAAMON SAKEYAMA)
TAKUMA YANAGINOUCHI (YANAGINOUCHI TAKUMA)

 

CINEMATOGRAPHER:

SEIICHI HARADA (HARADA SEIICHI)

 

LIGHTING:

MITSURU OGAWA (OGAWA MITSURU)

 

ASSISTANT DIRECTOR:

TETSUYA TAKEHORA (TAKEHORA TETSUYA)

 

STILL PHOTOGRAPHER:

SHIN'YA ABE (ABE SHIN'YA)

 

PRODUCTION COMPANY:

FILM HOUSE (FIRUMU HAUSU)

 

JAPANESE DISTRIBUTOR:

XCES FILM (EKUSESU FIRUMU)
[SHIN NIHON EIZ
‘ KABUSHIKI KAISHA (K.K.)]

 

JAPANESE RELEASE DATE:

WEDNESDAY NOVEMBER 23, 2005

 

OFFICIAL WEBPAGE:

http://www.shinnihoneizo.co.jp/xces/2005/kaisetu/24-a.html

 

 

E-MAIL

THE
GOMORRAHIZER