HOME

 

UZUKU GIBO TO MUSUME:
NEKOJITA KURABE

 

 

 

 

DIRECTOR:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

SCREENWRITER:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

CAST:

RY TACHIBANA (TACHIBANA RYOU)
CHINAMI HAYASHIDA (HAYASHIDA CHINAMI)
YUKI (YUKI)
MASAHISA SHIRATO (SHIRATO MASAHISA)
TOMOHIRO OKADA (OKADA TOMOHIRO)
MASAYOSHI NOGAMI (NOGAMI MASAYOSHI)
SALMON SAKEYAMA (SAAMON SAKEYAMA)

 

CINEMATOGRAPHER:

MASAKAZU S (SOU MASAKAZU)

 

EDITOR:

NAOKI KANEKO (KANEKO NAOKI)

 

COMPOSER:

HANA-CHAN (HANA-CHAN)

 

LIGHTING:

TOMOYUKI NODA (NODA TOMOYUKI)

 

STILL PHOTOGRAPHER:

AKIRA HONDA (HONDA AKIRA)

 

PLANNER:

TEIJI INAYAMA (INAYAMA TEIJI)

 

PRODUCER:

SHUNSUKE GODAI (GODAI SHUNSUKE)

 

PRODUCTION COMPANY:

FILM HOUSE (FIRUMU HAUSU)

 

JAPANESE DISTRIBUTOR:

XCES FILM (EKUSESU FIRUMU)
[SHIN NIHON EIZ
KABUSHIKI KAISHA (K.K.)]

 

JAPANESE VHS RELEASE DATE:

MONDAY APRIL 21, 2003

 

 

E-MAIL

THE
GOMORRAHIZER