HOME

 

BISHIMAI REZU:
KICH NO HI NI...

a.k.a. BISHIMAI REZU:
KICHUU NO HI NI...


a.k.a. BISHIMAI LESBIAN(S):
KICH NO HI NI...

 

 

 

 

DIRECTOR:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

SCREENWRITER:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

CAST:

YURIA HIDAKA (HIDAKA YURIA)
RIRI KDA (KOUDA RIRI)
SHINOBU TERASAWA (TERASAWA SHINOBU)
TAKUMA YANAGINOUCHI (YANAGINOUCHI TAKUMA)
KJI MAKIMURA (MAKIMURA KOUJI)
SALMON SAKEYAMA (SAAMON SAKEYAMA)

 

CINEMATOGRAPHER:

MASAKAZU S (SOU MASAKAZU)

 

ASSISTANT DIRECTOR:

TETSUYA TAKEHORA (TAKEHORA TETSUYA)

 

STILL PHOTOGRAPHER:

SHIN'YA ABE (ABE SHIN'YA)

 

PRODUCTION COMPANY:

FILM HOUSE (FIRUMU HAUSU)

 

JAPANESE DISTRIBUTOR:

XCES FILM (EKUSESU FIRUMU)
[SHIN NIHON EIZ
KABUSHIKI KAISHA (K.K.)]

 

JAPANESE RELEASE DATE:

WEDNESDAY JULY 12, 2006

 

OFFICIAL WEBPAGE:

http://www.shinnihoneizo.co.jp/xces/2006/kaisetu/15-b.html

 

 

E-MAIL

THE
GOMORRAHIZER