HOME

 

BENRIYA KASEIFU:
KAGI NO ANA KARA

 

 

 

 

DIRECTOR:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

SCREENWRITER:

DAISUKE YAMANOUCHI (YAMANOUCHI DAISUKE)

 

CAST:

MIYABI YOSHIMOTO (YOSHIMOTO MIYABI)
EMI KITAGAWA (KITAGAWA EMI)
HOTARU HAZUKI (HADUKI HOTARU)
MASAHISA SHIRATO (SHIRATO MASAHISA)
SALMON SAKEYAMA (SAAMON SAKEYAMA)
HIROSHI KITASENJU (KITASENJU HIROSHI)
ROKUR‘ MOCHIZUKI (MOCHIDUKI ROKUROU)

MASAYOSHI NOGAMI (NOGAMI MASAYOSHI)

 

CINEMATOGRAPHER:

SACHI KAGAMI (KAGAMI SACHI)

 

EDITOR:

NAOKI KANEKO (KANEKO NAOKI)

 

LIGHTING:

TOMOYUKI NODA (NODA TOMOYUKI)

 

PLANNER:

TEIJI INAYAMA (INAYAMA TEIJI)

 

PRODUCER:

SHUNSUKE GODAI (GODAI SHUNSUKE)

 

PRODUCTION COMPANY:

FILM HOUSE (FIRUMU HAUSU)

 

JAPANESE DISTRIBUTOR:

XCES FILM (EKUSESU FIRUMU)
[SHIN NIHON EIZ
‘ KABUSHIKI KAISHA (K.K.)]

 

JAPANESE RELEASE DATE:

FRIDAY APRIL 2, 2004

 

OFFICIAL WEBPAGE:

http://www.shinnihoneizo.co.jp/xces/2004/kaisetu/kaisetu6-1.html

 

 

E-MAIL

THE
GOMORRAHIZER